Friday, April 20, 2007

High kicker - 22.06.1933

"In La Belle France, however, they do things differently - and here's where a real high-kicker scores". Posnetek iz Francije govori o gojenju visokih nožnih brc v SAVATE športu. In še večja redkost - tehniko demonstrira ženska ranega leta 1933.

No comments: