Thursday, October 04, 2007

Jerome Huon kot combat borec in učitelj

Jerome je nedvomno mojster svoje obrti. Odličen borec in hkrati odličen strateg trenažnega procesa. Suveren pri svojem delu ustvarja tudi odlične tekmovalce in je hkrati zaslužen za dobre nastope Francoskih reprezentantov.

V borbi combat


Na treningu pri priravi:


No comments: