Wednesday, February 27, 2008

Savate forme v St Fons tekmovanju

Lydie PECHMALBEC s svjo ekipo na tekmovanju ekip v savate defense 10. februarja 2007.

No comments: