Sunday, July 22, 2007

Belgijci na obisku v Kanadi

Lažna kregarija med Francozi in Belgijci, ki jo uprizarjajo za vse novince počasi izgublja smisel. Belgijci so drugorazredno dopolnilo francoskemu širjenju savate športa po njim pomembnih živečih točkah tega lepega športa. Seveda vsaka akcija teče jasno ob poprejšnjem dogovoru. Tokrat Belgijci donirajo svoj obisk v Kanadi, kjer se dogaja tako imenovano assaut tekmovanje dveh držav. Tekmujeta pa Imme Posta (BEL) vs. Anne Laure Bouvier (CAN).

No comments: