Sunday, June 22, 2008

Vitali Klitschko in kickboxing

Vitali Klitschko vs. James Warring - kickboxing fight

Vitali Klitschko became WBC World Heavyweight boxing champion, and James Warring became IBF World Cruiserweight boxing champion in the future.Vitali Klitschko vs. Ryushi Yanagisawa

A.J.K.F.(All Japan Kickboxing Federation)
EVOLUTION STEP-8 27th of November 1993
W.K.A. Rules


No comments: