Friday, March 27, 2009

Statute of Kickboxing federation Poland, Europe

Source: http://www.palestra.waw.pl/Artykuly/Regulaminy_PZKB/Statut_PZKB

There is no SAVATE federation in Poland. Kickboxing WAKO controls savate in this country.

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU KICKBOXINGU

(tekst jednolity)

Rozdział I
Postanowienia ogólne.
§ 1

Polski Związek Kickboxingu (w skrócie PZKB), zwany dalej „Związkiem", jest ogólnokrajowym związkiem sportowym, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o sporcie kwalifikowanym.
§ 2

1. Związek działa na podstawie przepisów ustawy o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 z późn.zm.) przepisów ustawy O kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

2. W zakresie swej działalności Związek podlega nadzorowi ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.
§ 3

1. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych.
2. W kontaktach międzynarodowych Związek używa nazwy Polish Kickboxing Federation.
§ 4

1. Siedzibą Związku jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Związek swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Związek może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5

Związek działa w dyscyplinie kickboxing (wg regulaminów: semi-contact, light-contact, full-contact, low kick, boxe savate i muay-thai) i jest jedynym reprezentantem tej dyscypliny sportu w kraju i za granicą.

Look description - SAVATE is Kickboxing discipline. As savateur - can you accept this?

No comments: