Wednesday, October 11, 2006

Boksar starega Rima - 0 - 100 n.š.


Mozaik boksarja s "caestus" povoji do višine komolcev.

No comments: