Monday, December 10, 2007

Jogo do Pau uči Portugalske karateiste

Zanimivo je da izvorno japonske veščine ne uporabljajo celega telesa pri zamahu z dolgo palico česar karateiste uči mojster Jogo do Pau mečevanja s palico.
Še nekdaj tako superiorna vzhodnjaška borilna veščina se v primerjavi z neavtoritativnim portugalskim Jogo zapadnjaškim mojstrom zdi tako skromno učeča.

No comments: