Sunday, December 16, 2007

Speedy Gonzales is slower

Takole naj bi se začel previlen razvoj savate tekmovalca. S pametno politika ohranjanja interesa znotraj kluba, ga lahko pripeljemo do vrhunskega tekmovalca v seniorsko starostno kategorijo. Seveda morajo ob tem stati športnim delavcem ob strani tudi pomoči širše športne sfere saj je samo volunterstvo premalo za tako daljnosežne akcije.

No comments: